اخبار

اخبار

برگزای جلسه شورای کشاورزی شهرستان با حضور مهندس زارع معاونت عمرانی فرمانداری،باتمانی بخشدار مرکزی و مرادی بخشدار موچش

جلسه شورای کشاورزی شهرستان کامیاران با حضور مهندس زارع معاون عمرانی فرمانداری ،باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران ،مرادی بخشدار موچش ،کوشکی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان و تعدادی از روئسا وکارشناسان ادارت مربوط در محل سالن جلسات اداره جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید.
 برگزای جلسه شورای کشاورزی شهرستان با حضور مهندس زارع معاونت عمرانی فرمانداری،باتمانی بخشدار مرکزی و مرادی بخشدار موچش

 در این جلسه ضمن ارائه گزارش کار توسط رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان دبیر خانه این شورا مباحثی از قبیل تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ، بررسی و تشریح ماده 4 (استفاده کنندگان غیر مجاز انشعابات برق ،آب و گاز) و دستو العمل مربوطه در این زمینه، بررسی روند پرداخت  تسهیلات به خسارت دیدگان بخش کشاورزی  ،پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان موضوع و محور جلسه بود.

بازدید [ 526 ]
برچسب ها