اخبار

گزارش اجرای برنامه های ستاد امر به معروف کامیاران در هفته امر به معروف

گزارش اجرای برنامه های مختلف ستاد امر به معروف ونهی از منکر شهرستان کامیاران در شهریور 97 اعلام شد
گزارش اجرای برنامه های ستاد امر به معروف کامیاران در هفته امر به معروف
گزارش اجرای برنامه های مختلف ستاد امر به معروف ونهی از منکر شهرستان کامیاران در شهریور 97 به شرح ذیل اعلام شد

گزارش

بازدید [ 471 ]