اخبار

کمیته برون بخشی برنامه استراتژیک چهارم کشوری مقابله و پیشگیری از HIVشهرستان کامیاران تشکیل جلسه داد.

با حضور معاون فرماندار ، مدیر شبکه بهداشت ودیگر اعضاء روز دوشنبه 4 تیرماه 97 کمیته برون بخشی برنامه استراتژیک چهارم کشوری مقابله و پیشگیری از HIVشهرستان کامیاران تشکیل جلسه داد.
کمیته برون بخشی برنامه استراتژیک چهارم کشوری مقابله و پیشگیری از HIVشهرستان کامیاران تشکیل جلسه داد.

معاون فرمانداری شهرستان کامیاران در جلسه این کمیته گفت : آموزش شهروندان و آگاه سازی اقشار مختلف از این بیماری گام اساسی در کنترل و کاهش آسیب های ناشی از آن می باشد.

وی افزود : در کنار حوزه بهداشت ودرمان  سایر دستگاهها می توانند با توجه به نحوه ارتباطی که با مردم دارند ، در این راستا همکاری نمایند.

فرهادی خاطرنشان کرد : امروزه اطلاع از خطرات ناشی از این نوع بیماری هم برای افراد عادی ومبتلایان می تواند آرامش در گذران زندگی را فراهم نماید.

در ابتدای این جلسه دکتر آوات کریمی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران از آمادگی کارشناسان مرکز پیشگیری بیماری های رفتاری مرکز بهداشت کامیاران آماده ارائه هرگونه مشاوره و آزمایش های لازم در این زمینه می باشند.

وی تصریح کرد : شناسایی افراد دارای این نوع بیماری امکان کمک به افراد مبتلا به منظور گذران زندگی به نحو مطلوب وعادی فراهم خواهد کرد.

دکتر کریمی خاطرنشان کرد : کسانی که دارای این بیماری هستند می توانند با خدماتی که دریافت می کنند علاوه بر داشتن زندگی عادی از نعمت ازدواج و فرزند آوری برخوردار باشند.

بازدید [ 636 ]
برچسب ها