اخبار

شهرستان کامیاران

کسب مهارت و آموزش نیروی ماهر هدف مهم فنی وحرفه ای کامیاران

افشین خورشیدی ، رئیس فنی وحرفه ای کامیاران : یادداشت ، در ساختار اقتصاد پویا ، نیروی ماهر و مهارت دیده رکن اصلی توسعه می باشد .
کسب مهارت و آموزش نیروی ماهر هدف مهم فنی وحرفه ای کامیاران

در ساختار اقتصاد پویا ، نیروی ماهر و مهارت دیده رکن اصلی توسعه می باشد . چالش ها و تنگناهای اقتصادی از شاخصه های پویایی و تحرک هر اقتصادی بوده و شیوه ی مدیریت صحیح این بحران ها می تواند تلاطم های ایجاد شده و بحران های موجود را به فرصت های مناسب رشد و توسعه تبدیل کند . مهمترین ابزار کاربردی و تاثیر گذار در این پروسه نیروی انسانی و سرمایه های نهفته در پتانسیل آنها می باشد. عامل افزاینده ارزش افزوده ی نیروی کار ، میزان مهارت و دانش توسعه یافته و کاربردی و انعطاف پذیری در پذیرش فناوری های نوین بوده که در کنار سرمایه های اجتماعی ، مالی ، تکنولوژیکی و هم دوش با مدیریت علمی می تواند کلید برون رفت از بحران ها و چالش ها و مبنای اصلی توسعه باشد . جامعه ی اقتصادی ما در سالهای اخیر به شدت خلا  نیروی کار ماهر و مهارت دیده و مشتاق مهارت را احساس کرده است . سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز تلاش مضاعفی را برای پوشش این نیاز برنامه ریزی کرده و در این راه تمام توان خویش را بسیج نموده است . عمق بخشی به این تلاشها نیازمند همراهی و همدلی تمام آحاد جامعه بوده و مستلزم وجود نگاه عملیاتی به کسب مهارت و جایگزینی آن با نگاه مدرک گرایی صرف می باشد . " جهش تولید " مورد نیاز کشور نیازمند  " جنبش مهارت آموزی " و " جهش مهارتی " بوده و این مهم زمانی قابل تحقق خواهد بود که مهارت آموزی به گفتمان ملی جامعه تبدیل شود

 

" افشین خورشیدی "

مرکز آموزش فنی و حرفه ای کامیاران

بازدید [ 57 ]
برچسب ها