اخبار

شهرستان کامیاران

مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی کامیاران تشدید می شود

فرماندارشهرستان کامیاران در جلسه کارگروه شهرستانی پیشگیری ومقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی گفت : برای پیشگیری ومقابله بیشتر با ساخت وسازهای غیر مجاز اکیپ نظارتی با همکاری ادارات تشکیل می شود
مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی کامیاران تشدید می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کامیاران جلسه کارگروه شهرستانی مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی امروز یکشنبه 20 مهر ماه 1399 در محل فرمانداری وبه ریاست دکتر مسعود الماسی فرماندار وبا حضور بخشداران مرکزی و موچش ، نماینده دادستانی ، جانشین انتظامی شهرستان ، رئیس جهاد کشاورزی  ودیگر اعضا به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در این راستا برگزار شد.

فرماندار شهرستان کامیاران ایجاد هماهنگی وهم افزایی بین دستگاههای مختلف به منظور کسب موفقیت بیشتر را ضروری دانست و گفت : به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب اکیپ نظارتی برای پیشگیری ومقابله بیشتر با ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی تشکیل می شود.

دکتر مسعود الماسی افزود :  ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی باعث آشتفتگی ، بی نظمی ، از بین رفتن منابع ، آلودگی های زیست محیطی ، خطر آفرین در مواقع بحران ، سیل وزلزله و گاها آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که بایستی بدون اغماض با آن برخورد شود.

وی اظهار کرد : هدف اصلی از برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز حمایت از صنعت کشاورزی ، جلوگیری از تخریب اراضی مرغوب کشاورزی ، حمایت غذایی از جامعه ، جلوگیری از تضیع حقوق سایر افراد اجتماع و پیشگیری از زمین خواری است.

فرماندار شهرستان کامیاران ضمن تاکید لازم مبنی بر آسیب شناسی طرح مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز خواستار عدم ارائه هرگونه خدمات به این بناها و همکاری وهماهنگی بیشتر بین دستگاههای خدمات رسان ، جهاد کشاورزی ، راه وشهرسازی ، شهرداری ها و بخشداری ها شد.

در ادامه این نشست بهرام کوشکی مدیر جهاد کشاورزی از شناسیی 34 بنای غیرمجاز در اراضی کشاوری شهرستان خبرداد وگفت : ضمن ارائه اخطار به 30 مورد به منظور پیشگیری از ساخت ، 18 مورد در کامیاران قلع وقمع و 16 مورد دیگر در کامیاران و موچش در انتظار اجرای حکم قلع وقمع می باشند.

گفتنی است ، بخشداران مرکزی وموچش نیز به بیان این نکته پرداختند که تغییر کاربری به منظور ساخت خانه های های کارگری مجوز احداث نیست ، گفتند : افرادی که با تغییر کاربری قصد احداث بنای مجاز در اراضی کشاورزی دارند بایستی نسبت به اخذ مجوز از بخشداری اقدام نمایند تا بتوانند از سایر خدمات بهره مند شوند.

محسن و صلاح مرادی ضمن اعلام همکاری درخصوص مقابله با ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی بر لزوم پشتیبانی وهماهنگی دستگاهها از همدیگر تاکید کردند./.

بازدید [ 77 ]
برچسب ها