اخبار

شهرستان کامیاران

معرفی فریدون باتمانی به عنوان سرپرست معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کامیاران

در مراسمی با حضور فرماندارشهرستان کامیاران و مدیر کل سیاسی استانداری از زحمات عطاءاله فرهادی تجلیل و فریدون باتمانی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی واجتماعی فرمانداری معرفی شد
معرفی فریدون باتمانی به عنوان سرپرست معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کامیاران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کامیاران صبح امروز پنج شنبه 23 اسفند ماه مراسمی با حضور دکتر مسعود الماسی فرماندار ، مراد جعفری مدیرکل سیاسی استانداری ، معاون امور عمرانی فرماندار ، بخشدار موچش و کارکنان فرمانداری و بخشداری به منظور تکریم ومعارفه معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کامیاران برگزار شد.

دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران ومراد جعفری مدیر کل سیاسی استانداری به بیان نکاتی در خصوص اهداف و وظایف وزارت کشور در بخش های مختلف سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی وفرهنگی و برگزاری انتخابات پرداختند وبا بیان خدمات وشایستگیهای عطاء اله فرهادی از زحمات وی تجلیل به عمل آوردند.

در خاتمه این مراسم با اهداء لوح از زحمات عطاء اله فرهادی تجلیل به عمل آمد وفریدون باتمانی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری معرفی شد.

گفتنی است باتمانی در سمت بخشدار بخش مرکزی کامیاران خدمت می کرد که با حکم مهندس بهمن مرادنیار استاندار کردستان به این سمت منصوب شده است.

بازدید [ 565 ]
برچسب ها