معرفی فرمانداری

معرفی فرمانداری

پستهای سازمانی فرمانداری کامیاران

 

 معرفی فرماندار:

 

 

نام و نام خانوادگی فرماندار : دکتر مسعود الماسی

 سوابق کاری:

عضویت در شورای سیاست گذاری ستاد انتخاباتی دکتر روحانی، عضو انجمن ژئوپولیتیک ایران، کارمند شرکت نفت بندر عباس، شهردار قروه و سریش آباد، رئیس شورای فرهنگی استان، رئیس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس و دبیر حزب اعتدال و توسعه کردستان
 

بازدید [ 4924 ]
برچسب ها