اخبار

شهرستان کامیاران

طرح جامع گردشگری پالنگان تدوین می‌شود

استاندار کردستان به همراه جمعی از مسئولان از طرح توسعه باغات و ایستگاه پمپاژ آب دهکانان روستای پالنگان کامیاران بازدید کرد
طرح جامع گردشگری پالنگان تدوین می‌شود

مهندس بهمن مرادنیا در بازدید از روستای پالنگان و بررسی اقدامات انجام شدە برای توسعە باغات این منطقە گفت: پالنگان یک مکان بکر و با ظرفیت فراوان برای گردشگری است و بر همین مبنا لازم است بە حوزە گردشگری و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن توجە ویژە شود.

وی ادامە داد: معاونت عمرانی موظف شدە با همکاری دستگاه‌های مرتبط یک طرح جامع گردشگری برای پالنگان تهیە کند کە بی گمان با اجرایی شدن آن درآمد مردم افزایش خواهد یافت و نظر گردشگران بیشتری را بە خود جلب خواهد کرد.

مهندس مرادنیا همچنین بە ضرورت توسعە باغات و اراضی کشوری منطقە پالنگان نیز اشارە کرد و افزود: طبق برنامەهای موجود قرار است سە هزار و۵۰۰ تا پنج هزار هکتار از اراضی دیم تبدیل بە آبی شود و برای تحقق این امر باید آب مورد نیاز برای پمپاژ بە اراضی تامین شود.

استاندار کردستان اظهار کرد: برای برق رسانی بە طرح‌های کشاورزی و باغی پالنگان و همچنین برق رسانی بە توسعە شیلات دیوزناو نیازمند ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

مهندس مرادنیا گفت: طبق گزارش‌های موجود درآمد حاصل از یک هکتار باغ انار بسیار رقم قابل توجهی است و لازم است ما بە عنوان نمایندە دولت زیرساخت‌های لازم را در جهت افزایش درآمد مردم ایجاد کنیم.

گفتنی است در این بازدید مهندس ملکی معاون عمرانی استاندار ، دکتر الماسی فرماندار کامیاران ، مهندس جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، مهندس لهونیان مدیر عامل برق کردستان ، مرادی بخشدار مرکزی و کارشناسان مربوطه حضور داشتند.

بازدید [ 279 ]
برچسب ها