طرح تکریم

طرح تکریم ارباب رجوع

شورای عالی اداری در نودمین جلسه مورخ 25/1/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به منظور تکریم و جلب رضایت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور تصویب نمود ، کلیه وزارت‌خانه‌ها ،‌ سازمان‌ها ، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ، شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند ، از جمله نیروی انتظامی ، شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها ، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ، هم‌چنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند :

متن کامل طرح تکریم ارباب رجوع

فرم الکترونیکی تکریم ارباب رجوع

1. آيا اطلاع رساني  و راهنمايي به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارايه شده است ؟
2. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟


5. آيا خدمت در موعد مقرر انجام شده است ؟

بازدید [ 3064 ]
برچسب ها