اخبار

کامیاران

شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان کامیاران برگزار شد

صبح امروز جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان کامیاران به منظور هماهنگی ،اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آمادگی برای مقابله با هرگونه آتش سوزی در عرصه منابع طبیعی و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی در سطح شهرستان در روز 5 خرداد را ساعت 11:30 در محل فرمانداری به ریاست معاون فرماندار شهرستان برگزار شد
شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان کامیاران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری کامیاران صبح امروز جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان کامیاران به منظور هماهنگی ،اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آمادگی برای مقابله با هرگونه آتش سوزی در عرصه منابع طبیعی و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی در سطح شهرستان در روز 5 خرداد را ساعت 11:30 در محل فرمانداری به ریاست معاون فرماندار شهرستان برگزار شد

بحران

بازدید [ 600 ]
برچسب ها