شماره های تماس

شماره های تماس

شماره های تماس فرمانداری کامیاران :

35523740-35522730-35523730 وکد بین استانی 087

شماره فاکس : 35522097

دفتر فرماندار : 35524050

بخشداری مرکزی : 35525010

بخشداری موچش : 35652500

 

بازدید [ 3603 ]
برچسب ها