اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

سفر یک روزه معاونت سیاسی فرمانداری کامیاران به بخش موچش

سفر یک روزه معاونت سیاسی فرمانداری کامیاران به بخش موچش
سفر یک روزه معاونت سیاسی فرمانداری کامیاران به بخش موچش

سفر یک روزه معاونت سیاسی فرمانداری کامیاران به بخش موچش

 

 صبح روز یک شنبه مورخ 22 مهر ماه سال جاری دکتر عطا الله فرهادی معاونت سیاسی فرمانداری کامیاران به بخش موچش سفر کرد

در این سفر یک روزه که مرادی بخشدار موچش ایشان را همراهی میکرد به منظور ارزیابی عملکرد ادارات از ادارات سطح بخش بازدید نمودند .

مرادی بخشدار موچش در خصوص سفر یک روزه معاون سیاسی فرمانداری کامیاران ابراز داشت که در این سفر یک روزه که رئیس بهزیستی شهرستان هم حضور داشتند ضمن بازدید از ادارات سطح بخش و شهر موچش نحویه مناسب سازی تردد معلولین   ضایعات جسمی هم مورد بررسی قرار گرفت که نکات اجرایی مطرح وخواهان ترفیع این مشکل شدند

در پایان سفر یک روزه دکتر فرهادی معاونت سیاسی فرمانداری کامیاران از گردنه ی ورمکان بازدید نمود در این بازدید بخشدار موچش ضمن تشریح پروژه و نحویه ی اسفالت این گردنه خواهان ادامه آسفالت این شش کیلومتر اسفالت که باتوجه به برودت هوا و فصل سرما مشکلات متعددی را برای روستا های دهستان امیراباد ایجاد خواهد کرد

 

 

 

بازدید [ 627 ]
برچسب ها