اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

ساماندهی پارک کودک روستای آهنگران بخش مرکزی کامیاران

باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه نظری رئیس شورای بخش مرکزی ضمن دیدار با مردم روستای آهنگران از خانه بهداشت و روند ساماندهی پارک کودک این روستا نیز بازدید نمودند.
ساماندهی پارک کودک روستای آهنگران بخش مرکزی کامیاران
باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه نظری رئیس شورای بخش مرکزی ضمن دیدار با مردم روستای آهنگران از خانه بهداشت و روند ساماندهی پارک کودک این روستا نیز بازدید نمودند.

بازدید [ 559 ]
برچسب ها