اخبار

کامیاران

زنگ شکوفه ها در دبستان سعید آزادی با دستان فرماندار کامیاران نواخته شد

امروز شنبه 31 شهریور زنگ شکوفه ها با حضور فرماندار کامیاران و جمعی از مسئولان به صورت نمادین در دبستان سعید آزادی به صدا در آمد و 1311 دانش آ»وزان پایه اولشهرستان کامیاران برای اولین بار وارد مدرسه شدند.
زنگ شکوفه ها در دبستان سعید آزادی با دستان فرماندار کامیاران نواخته شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری کامیاران امروز شنبه 31 شهریور زنگ شکوفه ها با حضور فرماندار کامیاران و جمعی از مسئولان به صورت نمادین در دبستان سعید آزادی به صدا در آمد و 1311 دانش آ»وزان پایه اولشهرستان کامیاران  برای اولین بار وارد مدرسه شدند.

زنگ شکوفه ها

بازدید [ 509 ]
برچسب ها