رسیدگی به شکایت

پیگیری شکایات

در این بخش شما می توانید با وارد کردن شماره پیگیری که توسط سیستم در بخش ارتباط با فرمانداری به شما داده شده است پاسخ خود را از سیستم دریافت نمایید.
لطفا شمار پیگیری خود را وارد کرده و دگمه جستجو را فشار دهید:

بازدید [ 2722 ]
برچسب ها