اخبار

کامیاران

دیدار فرماندار کامیاران با جانبازان ضایعه نخاعی شهرستان در راستای فرا رسیدن دهه ی مبارک فجر و و برنامه های کنگره ملی 5400شهید کردستان

دیدار دکتر الماسی فرماندار کامیاران به همراه فرمانده سپاه ،ریاست بنیاد شهید و مدیر انجمن ضایعه ی نخاعی استان با جانبازان ضایعه نخاعی شهرستان در راستای فرا رسیدن دهه ی مبارک فجر و و برنامه های کنگره ملی 5400شهید کردستان
دیدار فرماندار کامیاران با جانبازان ضایعه نخاعی شهرستان  در راستای فرا رسیدن دهه ی مبارک فجر و و برنامه های کنگره  ملی  5400شهید کردستان
دیدار دکتر الماسی فرماندار شهرستان به همراه فرمانده سپاه ،ریاست بنیاد شهید و مدیر انجمن ضایعه ی نخاعی استان با جانبازان ضایعه نخاعی شهرستان  در راستای فرا رسیدن دهه ی مبارک فجر و و برنامه های کنگره  ملی  5400شهید کردستان

بازدید [ 559 ]
برچسب ها