اخبار

کامیاران

دومین جلسه بررسی مسائل و مشکلات فاز دوم شهرک صنوف مزاحم و آلاینده شهرستان کامیاران

صبح روز پنجشنبه مورخ 27اردیبهشت ماه جلسه ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات فاز دوم شهرک صنوف مزاحم و آلاینده شهرستان کامیاران به ریاست فرهادی معاون فرمانداری در محل فرمانداری برگزار شد.
دومین جلسه بررسی مسائل و مشکلات فاز دوم  شهرک صنوف مزاحم و آلاینده شهرستان کامیاران

جلسه ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات فاز دوم شهرک صنوف مزاحم و آلاینده شهرستان کامیاران به ریاست فرهادی معاون فرمانداری در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرمانداری شهرستان حلول ماه مبارک رمضان را به اعضای محترم حاضر در جلسه تبریک گفت

فرهادی ضمن بررسی مسائل و مشکلات واحدهای پلمپ شده سطح شهر  خواستار پیگیری مداوم محیط زیست و شهرداری جهت اولویت بندی واحدهای صنفی جهت انتقال این واحدها به شهرک را شد.
فرهادی ضمن تاکید بر تسریع در انجام کار و راستی آزمایی در واگذاری واحدهای صنفی تاکید کرد که اولویت بندی طبق سابقه کار افراد صورت بگیرد .
نظری رئیس اصناف شهرستان با ابراز اینکه 109 واحد صنفی در حاضر اقدام به ثبت نام اولیه جهت کسب پروانه در فاز دوم را کرده اند ابراز کرد قرار است اولویت بندی مناسب جهت واگذاری واحدهای مناسب به صنوف مربوطه در اسرع وقت با رسیدن حد نساب 200 واحد صنفی اقدام پذیرد.
امامی رییس تعاونی خبر از  کمک شهرداری در صدد ایجاد بسته های تشویقی از تخفیف پروانه تا بخشش عوارض برای واحدهایی که زودتر اقدام به عزیمت به واحدهای صنفی خود را می کنند داد.
فاتحی ریئس صنعت معدن شهرستان با ابراز اینکه در جموع 1200 واحد صنعتی فعال و نیمه فعال در شهرستان وجود دارد ابراز کرد نگرارنی برای کمبود جا برای صنعت گران وجود ندارد چون در فاز اول 400 واحد و در فاز دوم نزدیک به 900 واحد برای صنگران پیش بینی شده است.

 

بازدید [ 621 ]
برچسب ها