اخبار

کامیاران

در جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان مسائل و مشکلات اراضی پلاک 53 کامیاران بررسی شد

به منظور بررسی مسائل و مشکلات اراضی پلاک ۵۳ شهر کامیاران و تعیین حدود و میزان اراضی ملی سهم ادارات ذی ربط ، راه وشهرسازی ، منابع طبیعی و نیز اراضی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و همچنین حل مشکلات شهروندان در خصوص مالکیت در اراضی ذکر شده امروز یکشنبه ۲۵ فروردین جلسه ای در محل فرمانداری و به ریاست دکتر الماسی فرماندار شهرستان کامیاران و با حضور معاون عمرانی فرماندار ، مدیران دستگاههای مذکور و سایر ادارات برگزار شد.
در جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان مسائل و مشکلات اراضی پلاک 53 کامیاران بررسی شد

به منظور بررسی مسائل و مشکلات اراضی پلاک ۵۳ شهر کامیاران و تعیین حدود و میزان اراضی ملی سهم ادارات ذی ربط ، راه وشهرسازی ، منابع طبیعی و نیز اراضی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و همچنین حل مشکلات شهروندان در خصوص مالکیت در اراضی ذکر شده امروز یکشنبه ۲۵ فروردین جلسه ای در محل فرمانداری و به ریاست دکتر الماسی فرماندار شهرستان کامیاران و با حضور معاون عمرانی فرماندار ، مدیران دستگاههای مذکور و سایر ادارات برگزار شد.

بازدید [ 537 ]
برچسب ها