اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

خرید ست ورزشی در راستای نشاط عمومی و ورزش همگانی برای ساکنین روستای کوانه

خرید ست ورزشی در راستای نشاط عمومی و ورزش همگانی برای ساکنین روستای کوانه
خرید ست ورزشی در راستای نشاط عمومی و ورزش همگانی برای ساکنین روستای کوانه

 

خرید ست ورزشی در راستای نشاط عمومی و ورزش همگانی برای ساکنین روستای کوانه

 

بخشدارموچش در خصوص خرید این ست ورزشی ابراز داشت که باتوجه به اعتبار ایجاد شده و پیشنهاد اعضای شورا اسلامی روستای کوانه و علاقه ساکنین در راستای ورزش همگانی این امکان فراهم گردید

اجرای این ست ورزشی در محوطه ایی در تملک دهیاری و محوطه سازی,فنس کشی و شن ریزی شده آماده ی بهره برداری ساکنین  بزرگوار این روستا می باشد 

 

بازدید [ 461 ]
برچسب ها