اخبار بخشداری ها

موچش

حضور باشکوه مردم موچش در راهپیمایی 13 آبان

مردم منطقه موچش همزمان با سراسر نقاط استان امروز یکشنبه در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان با حضور گسترده شرکت کردند
حضور باشکوه مردم موچش در راهپیمایی 13 آبان
مردم منطقه موچش همزمان با سراسر نقاط استان امروز یکشنبه در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان با حضور گسترده شرکت کردند

راهپیمایی 13 آبان موچش

بازدید [ 514 ]
برچسب ها