اخبار

فرمانداری کامیاران

جلسه مجمع نخبگان امر به معروف در خصوص آسیب شناسی های اجتماعی در محل بهزیستی کامیاران به ریاست فرهادی و دیگر اعضا در ساعت 12 ظهر برگزار شد

جلسه مجمع نخبگان امر به معروف در خصوص آسیب شناسی  های اجتماعی در محل بهزیستی کامیاران به ریاست فرهادی و دیگر اعضا در ساعت 12 ظهر برگزار شد
جلسه مجمع نخبگان امر به معروف در خصوص آسیب شناسی  های اجتماعی در محل بهزیستی کامیاران به ریاست عطاالله فرهادی و دیگر اعضا در ساعت 12 ظهر برگزار شد.

بازدید [ 696 ]
برچسب ها