اخبار

کامیاران

جلسه ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محلات

جلسه ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف بافت های فرسوده وناکارآمد شهری شهرستان کامیاران با هدف تدوین برنامه جامع اقدام مشترک و ارائه طرح چهاراه مرکزی شهر کامیاران توسط مهندسین طراح با حضور مهندس زارع معاون عمرانی فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد
جلسه ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محلات

جلسه ستاد باز آفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف بافت های فرسوده وناکارآمد شهری شهرستان کامیاران با هدف تدوین برنامه جامع اقدام مشترک و ارائه طرح چهاراه مرکزی شهر کامیاران توسط مهندسین طراح با حضور مهندس زارع معاون عمرانی فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

بازدید [ 453 ]
برچسب ها