اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی

توزیع اقلام و لوازم التحریر در بین مددجویان و دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور بخشدار مرکزی در روستای شاهینی بخش مرکزی

صبح روز دوشنبه بیست و هفتم شهریور ماه با حضور باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران و خوشبخت رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان به مناسبت بازگشایی مدارس ضمن دیدار با دانش آموزان و مددجویان روستای شاهینی اقلام و لوازم التحریر مورد نیاز به آنها اهدا ء گردید.
توزیع اقلام و لوازم التحریر در بین مددجویان و دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور بخشدار مرکزی در روستای شاهینی بخش مرکزی
ضمن دیدار با مدد جویان تحت پوشش و دانش آموزان کم بضاعت در روستای شاهینی مسائل و مشکلات این افراد مورد بررسی قرار گرفت و در پایان اقلام و لوازم مورد نیاز به آنها اهداء گردید.

بازدید [ 215 ]
برچسب ها