اخبار

کامیاران

بهره برداری از 7 طرح آبخیزداری منابع طبیعی شهرستان کامیاران به مناسبت هفته دولت

به مناسبت هفته دولت 7 طرح آبخیزداری منابع طبیعی شهرستان کامیاران با حضور فرماندار شهرستان ، معاون عمران وبرنامه ریزی فرماندار ، بخشدار موچش ، معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان ، رئیس منابع طبیعی و جمعی از مسئولان شهرستان با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد ریال به بهره برداری رسید
بهره برداری از 7 طرح آبخیزداری منابع طبیعی شهرستان کامیاران به مناسبت هفته دولت

به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان کامیاران به مناسبت هفته دولت به مناسبت هفته دولت 7 طرح آبخیزداری منابع طبیعی شهرستان کامیاران با حضور دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان ، معاون عمران وبرنامه ریزی فرماندار ، معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان ، بخشدار موچش ، رئیس منابع طبیعی شهرستان و جمعی از مسئولان با اعتبار26میلیارد و 515 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

گفتنی است این طرح ها شامل 5 سد رسوب گیر گابیون وملاتی در روستاهای کوره دره ، کومایین ، خامسان ، گازرخانی ولون سادات و2 مورد بانکت بندی در اراضی ملی واقع در خامسان وکومایین می باشد که در مجموع برای اجرای آنها 26 میلیارد و 515 میلیون ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی ومنابع استانی هزینه شده است.

گفتنی است اجرای این طرح ها نقش مهمی درکاهش فرسایش خاک ، تغذیه سفره های آب زیرزمینی ، کنترل هرز آب ها ، مدیریت حوزه های آبخیز ، کاهش سیل ، تامین منابع آب شیرین در مناطق روستایی ، حفظ کیفیت خاک ، حفاظت از پوشش گیاهی و مراتع ، افزایش رطوبت نسبی ، ایجاد بستر رشد گیاه ، درختان دیم و حفاظت از تنوع زیستی و احیای آن را دارد.

بازدید [ 233 ]
برچسب ها