اخبار

کامیاران

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان استانداری ، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه استان

در راستای افزایش مهارت کاری کارکنان استانداری ، فرمانداری ها وبخشداریهای تابعه استان دوره آموزشی نحوه نگارش مکاتبات اداری برگزار شد .
برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان استانداری ، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه استان

در راستای افزایش مهارت کاری کارکنان استانداری ، فرمانداری ها وبخشداریهای تابعه استان دوره آموزشی نحوه نگارش مکاتبات اداری برگزار شد

این دوره آموزشی در فرمانداریها از طریق ویدئو کنفرانس برگزار ودر کامیاران معاونین فرماندار و کارکنان واحدهای مختلف در این دوره حضور داشتند.

لازم به توضیح زمان این دوره از ساعت 8 صبح امروز 5 شنبه 18 مرداد لغایت 14 ظهر می باشد.

آموزشی

بازدید [ 453 ]
برچسب ها