اخبار

کامیاران

برگزاری دوره آموزشی با عنوان سرمایه اجتماعی ویژه کارکنان فرمانداری وبخشداری های کامیاران

دوره آموزشی با عنوان سرمایه اجتماعی در محل فرمانداری کامیاران با حضور کارکنان فرمانداری وبخشداری های تابعه برگزار شد
برگزاری دوره آموزشی با عنوان سرمایه اجتماعی ویژه کارکنان فرمانداری وبخشداری های کامیاران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کامیاران دوره آموزشی با عنوان سرمایه اجتماعی در محل فرمانداری با حضور کارکنان فرمانداری وبخشداری ها برگزار شد.

محسن مرادی به عنوان مدرس این کارگاه به تشریح ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در طول سه جلسه در سه روز پرداخت و شرکت کنندگان در این دوره آموزشی نیز به بیان نکته نظرات خود در خصوص عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پرداختند.

بازدید [ 169 ]
برچسب ها