اخبار

کامیاران

برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان کامیاران

شورای پشتیبانی سواد آموزشی شهرستان کامیاران به ریاست دکتر الماسی فرماندار شهرستان وبا جضور معاون کارشناسان حوزه های آموزشی و جمعی از مسئولان تشکیل جلسه داد
برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان کامیاران

به گزرارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کامیاران نشست اعضاء شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان کامیاران با حضور دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان ، معاونت توسعه و پشتیبانی و کارشناسان سوادآموزی آموزش و پرورش و روسا و نمایندگان ادارات عضو این شورا  در محل فرمانداری کامیاران برگزار شد.

دکتر مسعود الماسی "فرماندار شهرستان " ضمن اشاره به جایگاه سواد و فراگیری دانش در توسعه پایدار جامعه و ارتقای فرهنگی ، از ادارات شهرستان خواست که با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان در پیگیری و اجرای برنامه های حوزه سواد آموزی همکاری بیشتری داشته باشند.

وی گفت : آن چیزی که در بحث سواد آموزی مطرح است رسیدن به اهداف و شاخص های مورد انتظار در باسواد کردن افراد و جامعه هدف است که در این راستا می توان افراد مد نظر را از طریق کمیته امداد ، بهزیستی و مرکز حرفه آموزی شناسایی وتحت آموزش قرار داد.

فرماندار کامیاران تصریح کرد : برای ما ملاک تنها آمار صرف نیست بلکه در نظر داریم با انجام بازدیدهای دوره ای از محل برگزاری کلاس ها بتوانیم انگیزره لازم را برای باسواد کردن این افراد ایجاد نماییم.

فرماندار شهرستان کامیاران در خاتمه بر لزوم ارائه آموزش مهارتی مورد نیاز به این افراد بعد از کسب نتایج مثبت در مراحل سه گانه شد تا در صورت نیاز بحث اشتغال مد نظر قرار گیرد.   

درادامه  این جلسه محمدی کارشناس مسئول اداره سواد آموزی کامیاران در گزارشی به اقدامات صورت گرفته پرداخت وگفت : اداره سواد آموزی در راستای افزایش نرخ باسوادی مخاطبین بی سواد و کم سواد خود را از بین سنین 10 تا 49 سال تحت آموزش قرار می دهد.

وی افزود : دوره های سواد آموزی شامل سه مرحله سوادآموزی ، تحکیم وانتقال می باشد که در حال حاضر مجموعا  455 نفر در 95 کلاس شهری وروستایی شامل 185 نفر در مرحله سواد آموزی ، 180 نفر در مرحله تحکیم و 90 نفر در مرحله انتقال تحت پوشش این دوره ها هستند.

محمدی حق الزحمه پرداختی به ازاء هر فردی که تحت آموزش قرار می گیرد به ترتیب در مرحله سواد آموزی 792هزار تومان ، مرحله تحکیم 161 هزار تومان ومرحله انتقال 930 هزار تومان اعلام کرد.

کارشناس مسئول آموزش اداره سواد آموزی آموزش وپرورش کامیاران از تکمیل اطلاعات 47 نفر از آموزش دهندگان  شروع به کار آنان در مدارس ابتدایی ، متوسطه اول ودوم خیر داد واظهار امیدواری کرد : با تداوم همکاری ادارات بتوان به اهداف مورد انتظار دست یافت.

شورای پشتیبانی سواد آموزی کامیاران

بازدید [ 156 ]
برچسب ها