اخبار

فرماندار

برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی به ریاست سرپرست فرمانداری

سرپرست فرمانداری کامیاران به مناسبت سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال با رئیس و کارکنان ثبت احوال کامیاران دیدار و در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی حضور یافت.
برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی به ریاست سرپرست فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، سرپرست فرمانداری در این جلسه اهمیت اسناد هویتی را یادآور شد و گفت: بحث هویتی صرفا یک شناسنامه و یک برگ کاغذ نیست بلکه مبنای همه برنامه هاست و همه برنامه ریزی ها مبتنی بر جمعیت و نیازهای آن با همین شناسنامه ها صورت می گیرد.

دکتر جمال ارشدی افزود: ثبت احوال با مجموعه فعالیتهایش و شناخت دسته های جمعیتی و نیازهای آنان ، پیشرفت های کشور را تسهیل  ونیاز فرد و جامعه را به اطلاعات ضروری ولازم فراهم می کند.

سرپرست فرمانداری کامیاران  در ادامه بر لزوم توجه به الکترونیکی کردن فعالیتهای ثبت احوال تاکید کرد و  گفت: از این قبیل اقدامات صدور کارت هوشمند ملی است که می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای شخص باشد.

سرپرست فرمانداری کامیاران در ابتدای این جلسه با مسئول وکارکنان ثبت احوال دیدار و ضمن تقدیر از زحمات آنان سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال را تبریک گفت.

محمد شریف امیری رئیس ثبت احوال کامیاران در ابتدای این جلسه در گزارشی ثبت وقایع حیاتی در کامیاران را با توجه به همکاری مطلوب مردم وسایر دستگاهها در زمان مقرر مناسب ارزیابی کرد.

بازدید [ 896 ]
برچسب ها