اخبار

برگزاری جلسه شورای آرد ونان

جلسه شورای آرد ونان امروز چهارنشبه 28 تیر ماه به ریاست معاون فرماندار برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای آرد ونان

در جلسه شورای آرد ونان که امروز چهارشنبه 28 تیرماه به ریاست معاون فرماندار و با حضور سایر اعضا تشکیل شد تصمیم گیری شد نظارت شبکه بهداشت ودرمان بر تولیدات کارخانه آرد ونان و آرد خبازی ها بیشترو سهیمه آرد روستایی بر اساس سرشماری سال 95 با هماهنگی فرمانداری ، بخشداری ، صنعت ، معدن و تجارت و اتحادیه خبازان مورد بررسی قرار گیرد.

بازدید [ 153 ]
برچسب ها