اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی

برگزاری جلسه ساماندهی سایت جمع آوری زباله روستاهای دهستان شاهو بخش مرکزی

صبح دیروزدوشنبه 22 مرداد ماه جلسه ای به منظور ساماندهی جایگاه زباله روستاهای محور گشکی (زیویه چرسانه، کوره دره علیا،کوره دره سفلی ،تخت زنگی ،لون کهنه،کره گل ،کلاتی ،کاوانه حسین و ماویان در دهستان ژاورود بخش مرکزی) به ریاست باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران و با حضور کارشناسان بخشداری، نظری رئیس شورای بخش مرکزی و دهیاران روستاهای مربوطه برگزار گردید.
برگزاری جلسه ساماندهی سایت جمع آوری زباله روستاهای دهستان شاهو بخش مرکزی

  در ابتدای این جلسه باتمانی ضمن عرض خیر مقدم هدف از تشکیل جلسه را ساماندهی جایگاه زباله روستاهای فوق عنوان کرد و بیان داشت با توجه به شرایط نامناسب جایگاه زباله محور گشکی لازم است در اسرع وقت دهیاران مربوطه  بر اساس شرح وظایف خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند و در این راستا کوتاهی از هیچ کدام از دهیاران پذیرفته نخواهد شد .

در ادامه بخشدار مرکزی کامیاران عنوان کرد :لازم است کلیه دهیاران روستاهای مذکور همکاری و هماهنگی لازم در خصوص توسعه و ساماندهی سایت جمع آوری زباله محور گشکی معمول و در این خصوص اقدام لازم بعمل آورند و مقرر گردید که پس از ساماندهی جایگاه زباله مذکور عملیات جمع آوری زباله روستاهای مورد نظر به یک پیمانکار مشخص تحویل گردد و به صورت منظم این روال ادامه یابد.

بازدید [ 501 ]
برچسب ها