اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی

برگزاری جلسه بررسی احداث سپتیک تانک در تعدادی روستاهای بخش مرکزی با حضور دکتر الماسی فرماندار شهرستان کامیاران و باتمانی بخشدار مرکزی

جلسه بررسی احداث سپتیک تانک در تعدادی از روستاهای بخش مرکزی صبح امروز سه شنبه 17 مهر ماه با حضور دکتر الماسی فرماندار شهرستان ، باتمانی بخشدار مرکزی و روئسای ادارات آبفار ،محیط زیست ،امور آب و شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل دفتر فرماندار برگزار گردید.
برگزاری جلسه بررسی احداث سپتیک تانک در تعدادی روستاهای بخش مرکزی با حضور دکتر الماسی فرماندار شهرستان کامیاران و باتمانی بخشدار مرکزی

در ابتدای جلسه دکتر الماسی فرماندار شهرستان کامیاران ضمن تقدیر و تشکر از ادارات مربوط در حوزه اجرای سپتیک تانک اظهار داشت : اجرای صحیح ومهندسی سپتیک تانک فاضلاب در روستاها موثرترین و کارآمد ترین راه جهت زدودن و تجزیه فاضلاب های خانگی و همچنین حفظ محیط زیست می باشد که در این حوزه لازم است ادارات آبفار ،شبکه بهداشت و محیط زیست شهرستان تمام جوانب را در روستاهای هدف  اجرای این پروژه سنجیده و متناسب با شرایط و خروجی سپتیک تانک مورد نظر را اجرا نمایند.
در ادامه جلسه باتمانی بخشدار مرکزی با اشاره به اینکه تعدادی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان در محل خروجی  فاضلاب نیاز مبرم به احداث سپتیک تانک دارند عنوان داشت :بررسی های اولیه  توسط  واحد عمران بخشداری و با همکاری ادارت مربوط در روستاهای مورد نظر انجام گرفته و لازم است ادارات محیط زیست ،آبفار و شبکه بهداشت و درمان نظر نهایی خود را اعلام نموده تا با همکاری و هماهنگی  و تامین اعتبار با پیگیری های فرماندار محترم شهرستان بتوانیم پروژه سپتیک تانک را به نحوه احسن در این روستاها اجرا کنیم.

روابط عمومی بخشداری مرکزی کامیاران

بازدید [ 266 ]
برچسب ها