اخبار

فرمانداری کامیاران

برگزاری آزمون دوره آموزشی رضایت شغلی کارکنان فرمانداری وبخشداری های کامیاران

امروز دوشنبه 10 دی ماه 97 آزمون دوره آموزشی رضایت شغلی کارکنان فرمانداری وبخشداری های تابعه کامیاران برگزار شد
برگزاری آزمون دوره آموزشی رضایت شغلی کارکنان فرمانداری وبخشداری های کامیاران
امروز دوشنبه 10 دی ماه 97 آزمون دوره آموزشی رضایت شغلی کارکنان فرمانداری وبخشداری های تابعه کامیاران برگزار شد

دوره آموزشی رضایت شغلی

بازدید [ 489 ]
برچسب ها