اخبار

کامیاران

بررسی پروژه ساماندهی گلزار شهدای گمنام شهرستان کامیاران

فرماندار کامیاران ، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کردستان ، معاون عمران وبرنامه ریزی فرمانداری و شهردار ورئیس شورای شهر با حضور در گلزار شهدای گمنام وادای احترام به مقام این شهدای والامقام وضعیت ساماندهی پروژه گلزار شهدای گمنام را بررسی نمودند
بررسی پروژه ساماندهی گلزار شهدای گمنام شهرستان کامیاران

نصرالهی زاده رئیس سازمان مدیرت و برنامه ریزی کردستان ، مهندس زارع معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری ، مهندس شیروانی رئیس شورای شهر ، مهندس وفایی شهردار و مهندس ابراهیمی رئیس راه وشهرسازی با حضور در مزار شهدای گمنام این شهرستان و ادای احترام به مقام این شهدا از محل اجرای پروژه ساماندهی گلزار شهدای گمنام این شهرستان  در روز  چهارشنبه 25 تیر ماه 99 بازدید و وضعیت اجرای این پروژه را مورد بررسی قرار دادند.

بازدید از پروژه ساماندهی گلزار شهدای گمنام کامیاران

بازدید [ 68 ]
برچسب ها