اخبار

شهرستان کامیاران

بررسی مسائل و موارد پیرامون سد گاوشان در جلسه ای با حضور فرماندار کامیاران و مدیران عامل آب منطقه ای کرمانشاه و کردستان

در جلسه ای با حضور دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران ، مهندس بهرام درویشی مدیر عامل اب منطقه ای کرمانشاه ، مهندس کامران خرم مدیر عامل آب منطقه ای آب منطقه ای کردستان ، مهندس زارع معاون عمرانی فرماندار، بخشدار موچش و کارشاناسان حوزه ها و بخش های مختلف این ادارات مسائل و موارد پیرامون سد گاوشان مورد بررسی قرار گرفت
بررسی مسائل و موارد پیرامون سد گاوشان در جلسه ای با حضور فرماندار کامیاران و مدیران عامل آب منطقه ای کرمانشاه و کردستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کامیاران به منظور بحث وبررسی و ارائه راهکارهای لازم در خصوص مسائل پیرامون سد گاوشان نشستی با حضور دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران ، مهندس بهرام درویشی مدیر عامل اب منطقه ای کرمانشاه ، مهندس کامران خرم مدیر عامل آب منطقه ای آب منطقه ای کردستان ، مهندس زارع معاون عمرانی فرماندار ، بخشدار موچش و کارشاناسان حوزه ها وبخش های مختلف این ادارات در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران در این جلسه با خیر مقدم حضور مدیران آب منطقه ای کرمانشاه و کردستان گفت : سد گاوشان با ظرفیتی معادل 550 میلیون متر مکعب آب پتانسیل خوبی برای تامین آب  کشاورزی بوده و نقش مهمی در تولید و اشتغال در این بخش وسایر بخش ها را دارد.

وی افزود : انتظار مردم شهرستان کامیاران دریافت تخصیص مناسب ، حق آبه و استفاده از این منبع آبی در بخش کشاورزی وشرب می باشد و مجموعه فرمانداری هم به دنبال تحقق خواسته مردم است که خوشبختانه بخشی از آن محقق و بخشی هم در قالب پروژه های آبرسانی به زمین های کشاورزی در حال اجرا است که انتظار می رود با همکاری ادارات کل آب منطقه ای کردستان وکرمانشاه این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

دکتر الماسی خاطر نشان کرد : با اتمام پروژه های پایاب و بالادست سد نه تنها بخش زیادی از زمین های کشاورزی تبدیل به آبی خواهد شد بلکه زمینه اشتغال تعداد زیادی نیروی کار فراهم می گردد.

فرماندار شهرستان کامیاران اظهار کرد : در کنار توجه به بحث کشاورزی لازم است نگاه ویژه ای به مسائل زیست محیطی پیرامون این سد به عمل آِید.

در خاتمه دکتر الماسی فرماندار شهرستان کامیاران خواستار همکاری وهماهنگی بیشتر آب منطقه ای دو استان به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز جهت طرح های مختلف در این زمینه ها شد.

در ادامه این نشست مدیران عامل آب منطقه ای کرمانشاه و کردستان آمادگی خود را برای همکاری جهت تخصیص آب به طرح های کشاورزی پس از تکمیل اعلام و مقرر گردید آب منطقه ای کرمانشاه به منظور پیشگیری از مشکلات زیست محیطی اعتبارات مورد نیاز را در این خصوص تامین و هزینه نماید.

بازدید [ 567 ]
برچسب ها