اخبار

بررسی مسائل و مشکلات مربوط به طرح تفکیکی زمین های هلال احمر

در جلسه ای به ریاست معاون فرمانداری کامیاران روز پنج شنبه 13 اردیبهشت وبا حضورمسئولان ادارات شهرستان و نماینده هلال احمر استان مسائل ومشکلات مربوط به طرح تفکیکی زمین های شهرک هلال احمر و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی مسائل و مشکلات مربوط به طرح تفکیکی زمین های هلال احمر
در جلسه ای به ریاست معاون فرمانداری کامیاران روز پنج شنبه 13 اردیبهشت وبا حضورمسئولان ادارات شهرستان و نماینده هلال احمر استان مسائل ومشکلات مربوط به طرح تفکیکی زمین های شهرک هلال احمر و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید [ 561 ]
برچسب ها