اخبار

بررسی مسائل ومشکلات سطح شهر کامیاران

جمال ارشدی سرپرست فرمانداری کامیاران به منظور بررسی مسائل ومشکلات سطح شهر کامیاران از نقاط مختلف این شهر بازدید کرد
بررسی مسائل ومشکلات سطح شهر کامیاران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، سرپرست فرمانداری کامیاران به منظور بررسی مسائل ، مشکلات ، امکانات و وضعیت زیست محیطی وبهداشتی نقاط مختلف شهر کامیاران از محله آرامستان وغسالخانه ، خیابان شهید باغبانی و فضای سبز انتهای خیابان، وضعیت  روشنایی معابر شهربه ویژه خیابان شهید مصطفی خمینی ، اطراف مدرسه شهید رجایی  ومعابرمنتهی به آن،اطراف رودخانه مرکزی شهر و حمام قدیمی وتخریبی کوچه شهید خدابنده لو  بازدید به عمل آورد .

در این بازدید که سرپرست شهرداری ، کارشناسان فرمانداری و اداره برق نیز حضور داشتند ضمن بررسی امکانات مورد نیاز، بر لزوم حل مشکلات موجود ازطریق ادارات مربوط در اسرع وقت تاکید شد.

بازدید [ 372 ]
برچسب ها