اخبار

کامیاران

بررسی عملکرد اداره برق شهرستان کامیاران و واحد اتفاقات این اداره

دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت برق شهرستان از این اداره بازدید به عمل آورد
بررسی عملکرد اداره برق شهرستان کامیاران و واحد اتفاقات این اداره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت برق شهرستان از این اداره بازدید به عمل آورد.

فرماندار شهرستان ضمن بازدید از واحدهای مختلف این اداره نسبت به بررسی عملکرد این مدیریت در زمینه های مختلف ، نحوه خدمات رسانی به مردم به ویژه پاسخگویی واقدام ضروری در خصوص گزارش های مردمی به واحد اتفاقات پرداخت و بر لزوم پاسخگویی مناسب بر اساس آموزش های اخذ شده توسط اپراتور سامانه اتفاقات تاکید کرد.

دکتر الماسی تدارک و تهیه امکانات مورد نیاز و آمادگی در مواجهه با حوادث احتمالی را ضروری دانست و خواستار پیش بینی و تهیه نیازمندی ها به منظور حفظ آمادگی و اقدام به موقع شد.

کارکنان و پرسنل اداره برق نیز توضیحات لازم را در خصوص نحوه خدمات و ارتقاء سامانه 121 اتفاقات ارائه دادند.

بازدید از اداره برق اردیبهشت 98

بازدید [ 495 ]
برچسب ها