اخبار

بررسی ظرفیت های گردشگری ، صنایع دستی ومیراث فرهنگی شهرستان

نشست سرپرست فرمانداری کامیاران با هیأت اعزامی سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی به کامیاران به منظور بررسی ظرفیت های گردشگری ، صنایع دستی ومیراث فرهنگی شهرستان
بررسی ظرفیت های گردشگری ، صنایع دستی ومیراث فرهنگی شهرستان

همزمان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی درکردستان هیأتی متشکل از مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی ، مدیركل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان، مشاور معاون میراث فرهنگی درسازمان و مسئول تشریفات ریاست سازمان در محل فرمانداری کامیاران حاضر وطی نشستی با سرپرست فرمانداری کامیاران به بررسی ظرفیت های این شهرستان در زمینه های گردشگری ، سنایع دستی ومیراث فرهنگی پرداختند.
در ابتدای این نشست جمال ارشدی سرپرست فرمانداری کامیاران به ظرفیت های خوب گردشگری وصنایع دستی شهرستان اشاره کرد وگفت : بهر مندی از این ظرفیت ها در راستای ایجاد اشتغال پایدار و تولید ثروت موثر خواهد بود.
وی موقعیت جغرافیایی کامیاران به منظور سرمایه گذاری در این بخش ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود : قرار گرفتن این شهرستان در بین دو مرکز استان و تنوع آب وهوایی آن مزیت خوبی برای توسعه گردشگری و صنایع دستی است.
ارشدی در ادامه بر لزوم هماهنگی در اجرای طرح هایی که بتواند زمینه ساز اشتغال وتولید و در کنار آن حفاظت از مناطق گردشگری ومیراث فرهنگی مطرح باشد ، شد.
فریدون میرزالومدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی گفت: هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران نشان دهنده ویژگی ها و میراث هنری و سنتی مردم ایران است که تمام یا قسمتی از مراحل تولید آن با دست انجام می شود و به همین دلیل جایگاه هنرهای دستی بعنوان یکی از نقاط اتکا باید منزلتی بیش از بیش یافته و زمینه رشد و توسعه آن فراهم آید.
وی افزود : در حال حاضر استان کردستان در این زمینه دارای ظرفیت های خوبی است که بایستی بیشتر مورد توجه قرار گرد تا هم به عنوان یک شغل ویراث ماندگار مطرح باشد.
 
علی مالمیرمدیر كل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در این جلسه بر لزوم توجه ببشتر به استان های غرب کشور تاکید کرد وگفت : فاکتور مهم پیشگری وکنترل مهاجرت توجه به حوزه گردشگری وصنایع دستی است.
وی افزود : ثبت جهانی باعث خواهد شد به مراتب میزان گردشگری و صنعت توریسم رونق بیشتری پیدا کند به همین دلیل انتظار می رود استان های غربی نیز دراین زمینه مورد توجه قرار گیرند.
احمدی مشاور معاون میراث فرهنگی سازمان نیز در ادامه گفت : نقاطی از استان کردستان برای ثبت جهانی مطرح است که اورامان در اولویت قرار دارد.
وی افزود : آنچه مهم است مدیریت و نگهداری مکان های مورد نظر در ثبت جهانی است ، چرا که ممکن است یک تغییر در بافت باعث عدم ثبت آن شود.
فرهادی معاون فرماندار کامیاران خواستار تقویت میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری کامیاران و مشارکت دادن مردم در مناطق گردشگری شد.

بازدید [ 148 ]
برچسب ها