بخشداری ها

بخشداری ها
وظایف بخشدار
وظایف بخشداری ها
وظایف دهیاری ها
مشخصات بخشداران کامیاران ( بخشدار مرکزی کامیاران : فریدون باتمانی ، بخشدار موچش : صلاح مرادی )
تماس با بخشداریها ( بخشداری مرکزی کامیاران : 08735525010 و بخشداری موچش : 08735652255 )

بازدید [ 3810 ]
برچسب ها