اخبار

بازدید کارشناسان دستگاههای اجرایی استان وشهرستان از طرح های سرمایه گذاری اولویت یافته شهرستان از محل تسهیلات روستایی

کارشناسان دستگاههای اجرایی استان وشهرستان از طرح های سرمایه گذاری اولویت یافته شهرستان از محل تسهیلات روستایی بازدید به عمل آوردند.
بازدید کارشناسان دستگاههای اجرایی استان وشهرستان از طرح های سرمایه گذاری اولویت یافته شهرستان از محل تسهیلات روستایی

این طرح ها شامل مجتمع های خدماتی رفاهی توقه گویزه ، کوره دره سفلی و پالنگان با مجری گری میراث فرهنگی ، سردخانه نگهداری مواد غذایی ثابت بالای صفر یمینان سفلی ، انبار محصولات کشاورزی چقابراله ، تولید بذر گواهی شده آهنگران و کشتارگاه مرغ الک با مجری گری جهاد کشاورزی و تولید دیوار پیش ساخته صنعتی وقطعات بتن سبک چقابراله با مجری گیری صنعت ، معدن وتجارت می باشد.

بازدید [ 85 ]
برچسب ها