اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی

بازدید مهندس علوی نماینده مردم شهرستانهای سنندج ، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی از روستاهای چغابراله و لون سادات بخش مرکزی کامیاران

بازدید مهندس علوی نماینده مردم شهرستانهای سنندج ، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی به همراه باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران از روستاهای چغابراله و لون سادات از توابع بخش مرکزی
بازدید مهندس علوی نماینده مردم شهرستانهای سنندج ، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی از روستاهای چغابراله و لون سادات بخش مرکزی کامیاران

 ظهر  روز  پنج شنبه 24 آبان ماه مهندس علوی نماینده مجلس شورای اسلامی  به همراه باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران و کارشناسان بخشداری از روستاهای  چغابراله و لون سادات در بخش مرکزی بازدید بعمل آورده و ضمن دیدار با مردم ،دهیار و شورای اسلامی روستاهای مذکور مسائل و مشکلات موجود در حوزه های عمرانی و زیرساختی را مورد بررسی قرار داده و قول مساعدت و پیگیری دادند.

بازدید [ 401 ]
برچسب ها