اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی

بازدید مهندس زارع معاون عمرانی فرمانداری به همراه باتمانی بخشدار مرکزی از روند اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی

صبح روز چهارشنبه 30 آبانماه مهندس زارع به همراه باتمانی بخشدار مرکزی و کارشناسان فرمانداری و بخشداری از روند اجرای پروژه آسفالت راه روستایی الک کهنه و اجرای جدول گذاری در روستای ماراب دهستان ژاورود بازدید بعمل آورده و ضمن دیدار با مردم مسائل و مشکلات عمرانی را مورد بررسی قرار دادند.
بازدید مهندس زارع معاون عمرانی فرمانداری به همراه باتمانی بخشدار مرکزی از روند اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی
روابط عمومی بخشداری مرکزی

بازدید [ 1061 ]
برچسب ها