اخبار

بازدید فرماندار شهرستان کامیاران از سازمان آتش نشانی

دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران یکشنبه شب 13 خرداد از مرکز آتش نشانی شهر کامیاران بازدید و از زحمات کارکنان این مجموعه تقدیر کرد.
بازدید فرماندار شهرستان کامیاران از سازمان آتش نشانی

دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران یکشنبه شب 13 خرداد  از مرکز آتش نشانی شهر کامیاران بازدید و از زحمات کارکنان این مجموعه تقدیر کرد.

بازدید از آتش نشانی

بازدید [ 626 ]
برچسب ها