اخبار

بازدید فرماندار از بیمارستان سینای کامیاران

به منظور تقدیر از خدمات و زحمات ‍کارکنان بیمارستان سینای کامیاران دکتر مسعود الماسی فرماندار کامیاران یکشنبه شب 13 خرداد از این مرکز درمانی بازدید به عمل آورد.
بازدید فرماندار از بیمارستان سینای کامیاران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کامیاران به منظور تقدیر از خدمات و زحمات ‍کارکنان بیمارستان سینای کامیاران دکتر مسعود الماسی فرماندار کامیاران یکشنبه شب 13 خرداد از این مرکز درمانی بازدید به عمل آورد.

گفتنی است در این بازدید غرهادی معاون فرمانداری و دکتر مظفری رپیس بیمارستان حضور داشت و تمام بخش های این بیمارستان مورد بازدید قرار گرفت.

این بازدید از ساعت 11 تا 12 شب طول کشید.

بازدید از بیمارستان

بازدید [ 642 ]
برچسب ها