اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

بازدید بخشدار موچش از روند گازرسانی به روستا های نشور سفلی , نشور وسطی و نشور علیا

بازدید بخشدار موچش از روند گازرسانی به روستا های نشور سفلی , نشور وسطی و نشور علیا
بازدید بخشدار موچش از روند گازرسانی به روستا های نشور سفلی , نشور وسطی و نشور علیا

بازدید بخشدار موچش از روند شبکه گازرسانی به روستا های نشور سفلی , نشور وسطی و نشور علیا

 

ظهر یک شنبه مرادی بخشدار موچش به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به اجرای خط شبکه گازرسانی به روستاهای دهستان عوالان از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفت

بخشدار موچش ضمن ابراز خرسندی از گازدار نمودن این دهستان در آینده نزدیک از همکاری شرکت گازرسانی استان و همکارانشان در شرکت گازرسانی ناحیه کامیاران تشکر نمود

مرادی بخشدار موچش در بازدید از شبکه گازرسانی روستای نشور سفلی ازنزدیک با نحویه ی علمک گذاری و میزان پیشرفت پروژه قرار گرفت.

بازدید [ 557 ]
برچسب ها