اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

بازدید بخشدار موچش از روند اجرای خط شبکه فاضلاب روستای نشور سفلی به متراژ 1000متر

بازدید بخشدار موچش از روند اجرای خط شبکه فاضلاب روستای نشور سفلی به متراژ 1000متر
بازدید بخشدار موچش از روند اجرای خط شبکه فاضلاب روستای نشور سفلی به متراژ 1000متر

بازدید بخشدار موچش از روند اجرای خط شبکه فاضلاب روستای نشور سفلی به متراژ 1000 متر

 

بخشدار موچش ظهر یک شنبه به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به اجرای شبکه فاضلاب روستای نشور سفلی بازدیدی از این پروژه داشت .

مرادی بخشدار موچش میزان پیشرفت فیزیکی پروژه را 80 درصد اعلام نمود.

در این بازدید بخشدار موچش مهندس ناظر فنی دهیاری ها را به همراه داشت.

مهندس ناظر فنی دهیاری ها ضمن گزارشی از  این پروژه حضوربخشدار و ادامه ابراز داشت که پروژه چون در مسیر باغات روستایی   درحال اجرا بوده و معارض هایی داشت متاسفانه پروژه با مشکلاتی مواجه شد که با همکاری دهیارمحترم روستا و صاحب باغات مشکلات ترفیع و پروژه روند عادی خود در پیش گرفته است

بازدید [ 495 ]
برچسب ها