اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

بازدید بخشدار مرکزی کامیاران از روستاهای مروارید،کاظم آباد و دربند عزیز

بازدید بخشدار مرکزی کامیاران از احداث 200 متر دیوار حائل و کانال هدایت آبهای سطحی و راه روستایی کاظم آباد و دربند عزیز جهت تسطیح ، رگلاژ و اجرای چند پل ارتباطی در این مسیر
بازدید بخشدار مرکزی کامیاران از روستاهای مروارید،کاظم آباد و دربند عزیز

 بازدید بخشدار مرکزی کامیاران از احداث 200 متر دیوار حائل و کانال هدایت آبهای سطحی و راه روستایی کاظم آباد و دربند عزیز جهت  تسطیح ، رگلاژ و اجرای چند پل ارتباطی در این مسیر

مروارید ،کاظم آباد و دربند عزیز

بازدید [ 1402 ]
برچسب ها