اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی

بازدید باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران از روستای بیاردهستان بیلوار بخش مرکزی

صبح روز دوشنبه 30 مهر ماه باتمانی بخشدار مرکزی به همراه کارشناسان بخشداری از پروژه اجرای 250 مترمربع دیوار حائل در فاز اول و روند احداث 70 متر مربع ادامه این دیوار در فازدوم در ورودی روستای بیار بازدید بعمل آوردند
بازدید باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران از روستای بیاردهستان بیلوار بخش مرکزی

بخشدار مرکزی کامیاران با اشاره ادامه اجرای دیوار حائل تا انتهای مسیر حاشیه رودخانه متصل به ورودی اصلی این روستا اظهار داشت زیر سازی ، تسطیح و دیوار حائل مورد نیاز جهت اجرای سنگ فرش توسط دهیاری انجام گردیده که در این راستا لازم است مردم شریف روستا در حوزه رعایت تعریض و بحث خودیاری همکاری لازم را با دهیاری داشته  تا بتوانیم با همکاری بنیاد مسکن شهرستان ادامه سنگ فرش معابر اصلی را در این روستا اجرا نماییم.

بازدید [ 649 ]
برچسب ها