اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی

بازدید باتمانی بخشدار مرکزی و رئیس اداره جهاد کشاورزی و سرپرست منابع طبیعی شهرستان به همراه تعدادی از اهالی از اراضی ملی و مراتع روستای بزوش

صبح امروز 27 آبانماه باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه رئیس اداره جهاد کشاورزی و سرپرست منابع طبیعی شهرستان و تعدادی از اهالی روستای بزوش از اراضی ملی و مراتع روستای بزوش بازدید بعمل آورده و مسائل و مشکلات مورجود را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
بازدید باتمانی بخشدار مرکزی و رئیس اداره جهاد کشاورزی و سرپرست منابع طبیعی شهرستان به همراه تعدادی از اهالی از اراضی ملی و مراتع روستای بزوش
روابط عمومی بخشداری مرکزی

بازدید [ 321 ]
برچسب ها