اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

بازدید از پروژه های عمرانی

بازدید از پروژه های فعال عمرانی بخش موچش
بازدید از پروژه های عمرانی

                                                

بازدید مرادی بخشدار موچش از پروژه های فعال روستای گاوشان

در این بازدید یک روزه که مورخ 10 مهر ماه سال جاری صورت گرفت مرادی بخشدار موچش از پروژه های فعال روستای گاوشان بازدید نمود

ناظر فنی دهیاری های بخش موچش گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی و عملیات اجرایی این پروژه ها را  تقدیم بخشدار نمود

روستای گاوشان که در دهستان سوسور بخش موچش قرار دارد در تیر مرداد ماه سال جاری از محل اعتبارات دهیاری میزان 900 متر خط شبکه ی فاضلاب اجرایی و تحویل دهیاری گردید

بازدید [ 578 ]
برچسب ها